Articles tagged with: 奶昔

【茶餐廳美食】獅子山下的茶餐廳

同屋企人或者朋友食飯嘅時候,梗係想返間野食好味😋😋,環境又安靜嘅餐廳😆,就係黃大仙開咗間半露天嘅茶餐廳,可以望住獅子山食地道港式美食😋!非常relax😆✨!

【美式奶昔】人氣奶昔登陸尖沙咀 多款招牌奶昔沙冰

天氣咁熱真係好需要飲返杯降溫奶昔☺️✨!超人氣嘅美式奶昔Shake Up!嚟到尖沙咀🤩,除咗帶嚟多款招牌奶昔之外😋,仲有夏日清涼沙冰😍,其中一款仲係素食朋友都啱嘅純素沙冰✨🤩!