Articles tagged with: frozen

【精品新登場】迪士尼魔雪奇緣精品連零食系列

☃️魔雪奇緣發光風扇、出糖機連壓片糖有得玩有得食!7-Eleven 同迪士尼聯乘《魔雪奇緣2》精品連零食系列搶先睇~❄️

【魔雪奇緣2】預告首曝光出現新角色

《魔雪奇緣2》(Frozen)首個預告片公開咗啦!新一集仲加入紅髮神秘女子Arendelle新角色,預計11月尾到12月就可以睇到啦~❄️❄️❄️