Seems you have no WidgetKit installed but this feature relies on it.

Take in consideration that you could need the FULL WidgetKit version.

oo海星紅蘿蔔瘦肉湯oo

Written by // KinseyMaMa 2016.05.05 瀏覽次數 1204

14 APRIL 2016(THU)

早前試過用海星煲雪梨湯,味道都唔錯小小豬都好鐘意飲,見都開左包海星,再加上搵到肥媽之前食平DD個食譜,所以就嚟海星紅蘿蔔瘦肉湯啦~
Picture

海星係好有藥用價值,對滋肺養顏、化痰止咳、生津潤燥同埋可以滋養強身,真係啱晒依排成日喉嚨痕引起咳嘅我飲呀!

海星一隻、 豬肉眼$40、南北杏一湯匙、鮮百合兩球、玉竹兩湯匙、果皮一片、粟米及紅蘿蔔各一條~
Picture

海星先用熱水浸約五分鐘,然後將海星肚內清洗乾淨,一定要小心啲清洗,所有內臟都一定要清走,如果唔係成煲湯就會勁腥啦~
PicturePicture

海星放入加了薑煲汆水~
Picture

果皮浸透去囊;鮮百合切去頭尾啡黑色部分,逐塊剝開洗淨;玉竹及南北杏洗淨備用~
Picture

瘦肉洗淨汆水;紅蘿蔔及粟米去皮切塊~
Picture

煲內放約3L水,然後加入果皮~
Picture

水滾後放入所有材料~
Picture

待水滾後再放入其他材料,先用大火煲約半小時~
Picture

然後轉慢火加蓋煲兩小時~
Picture

最後加少少鹽就飲得啦~
Picture

上次只用雪梨都已經覺得唔錯,不過加左粟米、紅蘿蔔同鮮百合一齊煲,就多多一份甜味,所以就更加好飲,小小豬都大讚好飲呀!(緊係啦...依個粟米怪一見到條粟米已經不停話正啦!)

溫馨提示:由於材料都涉及藥材成分,所以係好因應個人體質,大家記得煲之前了解下自己,或者問下相熟中醫/藥材店職員,呢個湯料啱唔啱自己呀!

 

 

 

**我地嘅FACEBOOK FAGE,唔知大家LIKE左未呢?**
小小豬的成長日誌
大家一齊嚟交流下煮飯仔及去玩嘅親子樂啦

KinseyMaMa

一名全職傻媽,鐘意同隻百厭豬一齊整下嘢食又周圍去玩,希望等豬仔有一個快樂的童年。利用網誌記錄我們這一家嘅生活傻事,讓大家可以見証小小豬嘅成長。
馬上成為Supermami的Fans{JFBCLike url=http://www.facebook.com/pages/supermami/321920471152167 layout=standard show_faces=false show_send_button=false width=300 action=like colorscheme=light}