Seems you have no WidgetKit installed but this feature relies on it.

Take in consideration that you could need the FULL WidgetKit version.

韓風停不了之炸雞@Sodam Chicken

Written by // KinseyMaMa 2016.05.10 瀏覽次數 986

21 APRIL 2016(THU)

復活節假期真係多人去旅行,雖然好似唔關我事,不過我都有得著,就係朋友去旅行我就有禮物收,真係爽!

好姊妹剛剛去完韓國,佢個韓風仲未熄,所以就齊齊去食炸雞啦~
Picture

一入餐廳已經聽已韓風歌曲不停, 再加上整體環境都唔錯,感覺都好舒服~

Picture

今日老公要OT,所以小小豬都跟埋我一齊嚟開大餐。大家先嚟叫杯飲品先,小小豬嘅提子特飲~
Picture

味道有啲似利賓納,不過以小小豬講最大驚喜就莫過於係飲品上又有雪條,邊飲邊食佢雪條仲唔係佢至愛~
PicturePicture

我嘅菊花菊蜜特飲,菊花味好香濃,而且又唔係好甜,都唔錯呀~
Picture

好姊妹嘅Apple Cider,佢話唔錯,好清新蘋果味,而且飲到底都仍然有嗰一陣酒味,好抵飲呀~
Picture

魚串湯鍋 - 利用小火爐承着個鍋,慢慢煮滾就食得。鍋的材料也算豐富,除了主角魚串外,仲有牛肉、豆腐、娃娃菜和金菇。啲食材吸收晒魚串湯,所以入口都幾夠味,如果食材可以多多啲啲,咁就更加好啦~
Picture

涼拌韓式水冷麵 - 依個主要係叫俾小小豬食,小朋友始終要食啲麵落肚先得嘛。帶有微酸嘅水冷麵估唔到又幾好食,食落仲幾開胃添~
PicturePicture

芝士白汁年糕 - 白汁再加上煙煙韌韌嘅年糕,芝士味道唔太濃,加上泡菜帶點超輕微的辣,依個配搭又幾新鮮~
Picture

嚟到今晚主角 - 首爾風味焗雞~
Picture

好姊妹話係韓國焗雞係好食好多,所以我地就嚟試下個焗雞啦,小小豬食得幾狼C~
Picture

以烤焗方法料理的雞件,外皮酥脆略帶焦香,肉質都好嫩滑,配埋個蒜味醬汁一齊食,都唔錯呀!

整體上味道都唔錯,小小豬都話下次要帶埋DADDY上嚟再食焗雞。不過食焗雞對小小豬都係其次,佢掛住杯提子特飲就真....哈哈哈!

 

 

**我地嘅FACEBOOK FAGE,唔知大家LIKE左未呢?**
小小豬的成長日誌
大家一齊嚟交流下煮飯仔及去玩嘅親子樂啦

KinseyMaMa

一名全職傻媽,鐘意同隻百厭豬一齊整下嘢食又周圍去玩,希望等豬仔有一個快樂的童年。利用網誌記錄我們這一家嘅生活傻事,讓大家可以見証小小豬嘅成長。
馬上成為Supermami的Fans{JFBCLike url=http://www.facebook.com/pages/supermami/321920471152167 layout=standard show_faces=false show_send_button=false width=300 action=like colorscheme=light}