Articles tagged with: 聖誕套裝

【BIODERMA期間限定店】打卡2米3紅水/互動遊戲/人氣聖誕套裝

💁🏻BIODERMA以經典「紅水」為主題開咗期間限定店!❤️大家記得mark定去搶率先發售嘅🎄聖誕倒數月曆!!

【綠色聖誕】護膚同時為地球種樹

買護膚品嘅時候,產品包裝都會製造咗唔少垃圾🤯,Caudalie推出咗一系列綠色聖誕嘅禮盒🤩✨,大家開心過聖誕節嘅同時,同時亦都可以為環保一分力♻️!