Articles tagged with: ‎BeautyVIC

【兒童彩妝】媽咪小朋友一起化妝

各個貪靚嘅媽咪😍!想同囡囡一齊化妝扮靚🤩😍!?但又無從入手?依加有機會啦,由資深化妝師教各位媽咪,小朋友嘅化妝技巧💋!