Articles tagged with: 尋寶之旅

【星級訪問】喬遷蘇格蘭 - 喬寶寶

大眾都認識嘅藝人喬寶寶,原來早於十年前已經將家人安頓喺蘇格蘭,除咗兩位仔仔可以享受英式教育之外,喬寶寶更於8年前以200萬港紙購入5000呎大屋!即刻睇吓喬寶寶點樣講...

【尋寶遊戲】全新室內自助尋寶探索遊戲

最近樂富廣場化身成為藏寶地點🗺!而且最特別嘅係唔會有工作人員係旁邊,今次會係全自助嘅形式進行🤩,自行完成挑戰區😍🤩,每一個挑戰都考驗各位嘅體力同智慧💪🏻😆!

【尋寶之旅】LCX聯乘SUPERFICTION夏日尋寶展覽

韓國超人氣創作團隊來到海港城LCX,與大家展開尋寶探險之旅呀,快哋嚟拿取寶物啦!😎🔦