Articles tagged with: 暫時蘇格蘭勝

【星級訪問】喬遷蘇格蘭 - 喬寶寶

大眾都認識嘅藝人喬寶寶,原來早於十年前已經將家人安頓喺蘇格蘭,除咗兩位仔仔可以享受英式教育之外,喬寶寶更於8年前以200萬港紙購入5000呎大屋!即刻睇吓喬寶寶點樣講...