Articles tagged with: Pampers

【#關懷社會】向寄養小朋友免費供1個月尿片

香港有很多小朋友因為不同原因不能被父母養育,而這時候便需要「寄養家長」伸出援手。而「寄養媽媽拍住上」三年計劃,目的為幫助寄養家庭的小朋友!你都可以岀一分力,支持寄養家庭!

【拉拉褲登場】網上 BB Fashion 大賽

除咗有雙色拉拉褲登場🐣,仲有網上 BB Fashion 大賽玩📸,想拎到可愛拉拉褲贊助就記得留意喇!🌟