Articles tagged with: TsuenWanPlaza

【#犇向新一年】本地卡通為食妹陪你過肥年

本地人氣插畫家PLASTIC THING筆下的為食妹係大家嘅通訊軟件經常出現,今次為食妹仲跳出手提電話嚟個大變身,同大家近距離賀歲過肥年……

【16呎布甸狗】矚目登場過聖誕

Sanrio人氣角色─ Pompompurin (布甸狗)聖誕家居己經佈置好,而且仲可以迎接大家參觀。更準備迎接粉絲到首次絕密曝光的部屋舉行聖誕派對。

【狂玩狂打卡】迪士尼春日玩樂派對

踏入繽紛春日,米奇與一眾迪士尼朋友花蛋與你度過狂玩狂打卡的春日假期...