MamiTv專訪-【九龍真光中學-李伊瑩校長】第二集(共四集)

MamiTv專訪-【九龍真光中學-李伊瑩校長】第二集(共四集)

   MamiTv專訪-【九龍真光中學-李伊瑩校長】第二集(共四集)

  leeyiying02

  如楓:如果去到幼稚園有幸地成功申請到可以就讀,他們的小朋友會否很辛苦,一定要同其他朋友仔競爭,爭贏一些成績先,可能最後先能升回原校小學?

  李校長:是這樣的,因為我們是一間聯繫學校幼稚園及小學,初步會有四成同學就一定會收,之後就其實都會睇返面試的表現,其實我地同學的表現或同其他學校學生差不多的時候,咁其實我地都係會以收返,我們幼稚園部學生為首要考慮。

  如楓:家長可能會擔心功課方面,會否功課及考試方面都很煩重呀?

  李校長:在幼稚園來說,功課就一定會有,不過我諗幼稚園的學生未必需要做太多的功課,考試我們初步都唔會有一些正式的考試,都可能會用一些簡單的評估,都唔想那些同學有太多壓力,當然我哋小學部學術的要求亦都有一定的要求

  如楓:

  李校長:咁所以我哋都希望可以透過未必從考試角度去打好基礎,可能用唔同方式,去幫他們建立好一些的根基,就上去我們的小學。

  嘉賓:九龍真光中學-李伊瑩校長

  主持:陳如楓

  九龍真光中學(幼稚園部)
  地址:九龍城衙前塱道55-66號一樓

  幼稚園部入學申請(2017/2018):
  http://203.198.163.56/data/?p=5361&lang=hk

  瀏覽次數

  6294

  People

  九龍真光中學-李伊瑩校長

  九龍真光中學-李伊瑩校長

  專業資歷: 

  • 豁免英語教師語文基準試, 2007
  • 特許語言學會會員, 2009迄今
  • 義務及教育相關工作
  • 兼任講師,香港中文大學教育研究所「小學課外活動主任管理專業文憑」,2004-2010
  • 外間評核人員,教育局質素保証分部,2004迄今
  • 理事會成員,「活知識、立群社」, 2006-2010 (此機構乃志願團體,旨在協助中國農村教育發展)
  • 兼任講師,香港中文大學教育學院資優課程2008迄今
  • 義務計劃統籌,「2008及2010衛星廣播初中農村英語教師培訓課程」,此課程由「活知識、立群社」及清華大學繼續進修學院合辦
  • 屯門區中學校長會義務秘書,2008-2010
  • 兼任支援校長,教育局校長夥伴計劃,2008-2010
  • 特許語言學會香港分會義務司庫,2010

  九龍真光中學
  電話: 3655 0000 | 傳真: 3655 0110 | 電郵: mail@ktlms.edu.hk
  地址:九龍九龍塘沙福道真光里1號.

  馬上成為Supermami的Fans{JFBCLike url=http://www.facebook.com/pages/supermami/321920471152167 layout=standard show_faces=false show_send_button=false width=300 action=like colorscheme=light}