Articles tagged with: 失眠

【潮媽的本草綱目】孩子可以喝涼茶服用中藥嗎?

小朋友好熱氣啊🔥!又生飛滋又便秘💥?可唔可以飲涼荼下一下火啊☕️?今集彭醫師同大家傾吓小朋友究竟可唔可以飲涼茶~

【潮媽的本草綱目】產後媽媽失眠的問題

明明好攰!😫但係訓唔到嘅感覺真係好令人煩燥!🤯今集又聽聽彭醫師有咩建議俾咁多位媽媽喇!🖍